دستگاه هموژنایزر

ظرفیت : ۵۰۰ لیتر~۱۰۰۰۰  لیتر در ساعت

نوع بلوک: یک تکه و سه تکه

Hemojenizer capacity : 500litr ~ 10000litr /hour

توضیحات: جهت همگن سازی محصولاتی مانند شیر شیــر کــــاکائو، آبلیمو ، دوغ و … از این دستگاه در صنایع لبنی و آبمیوه استفاده استفاده می گردد